Secciones Territoriales

«EMERITORUM AULA».
Sección Territorial de Madrid

IES «Joaquin Turina»
Calle Guzmán el Bueno 92/94. 28003 Madrid
Tfno.915 354 394
Mail: emeritorumaula@aspur.org

 

ASPUR. Associació de Professors Universitaris Jubilats de Catalunya.
Sección territorial de Cataluña

Carrer Colom, 2 Despatx 021. 08222 Terrassa. Barcelona
Tfno.937 398 606
Mail: aspur@galeon.com
Web: http://aspur.galeon.com